Antroposofische kinderopvang De Vlieger

DE VLIEGER antroposofische kinderopvang

WELKOM

Kinderopvang de Vlieger is een kleine antroposofische opvang voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de begane grond is een baby/dreumesgroep met maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0-2,5 jaar en op de eerste verdieping is een peutergroep met maximaal 13 kinderen van 1,5 - 4 jaar. Op de babygroep nemen wij geen kinderen aan jonger dan 6 maanden. Tussen de 1,5-2,5 jaar kijken wij of een kind er klaar voor is om door te stromen naar de peutergroep.
In januari 2010 zijn we begonnen en meteen bleek de noodzaak een diepgaand pedagogisch beleid te schrijven. Niet alleen in het kader van de inspectie en het vastleggen van een theoretische basis, maar vooral om een lijn uit te zetten en een doel te scheppen dat hoger is dan de ‘gewone’ dagelijkse pedagogische praktijk.

Pedagogiek is de kunst van het herkennen wat kinderen aan verborgen talenten met zich meebrengen en daarbij voorwaarden scheppen om een klimaat te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

De woonkamerachtige omgeving biedt de sfeer van een gezellig gezinsleven. Het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’.
De vaste pedagogisch medewerkers zullen de veilige basis zijn voor de kinderen. De kinderopvang heeft aan de achterzijde een heerlijke grote tuin waar de kinderen elke dag in spelen.

De kinderen worden bij Kinderopvang de Vlieger opgevangen in twee vaste stamgroepen waarvan iedere stamgroep een eigen ruimte heeft. Om de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen en risico’s te beperken is het aantal kinderen dat wordt opgevangen in verhouding met het aantal beroepskrachten. De beroepskracht- kindratio (BKR) is conform de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Download hier het actuele inspectierapport van de GGD Amsterdam.

 

PEDAGOGISCH BELEID

We voelden de noodzaak om helemaal antroposofisch te worden en hebben dit per 1 januari 2017 gerealiseerd. Rudolf Steiner is de grondlegger van deze pedagogiek.
In deze benadering kan het kind zich optimaal ontplooien doordat het wordt aangesproken in zijn denken, voelen en willen en zo dus hoofd, hart en handen gelijkelijk aan bod komen. De persoonlijke ontwikkelingsweg van elk kind staat centraal. De pedagogisch medewerkers zijn slechts begeleiders van het bijzondere proces van opgroeien. 
Leidsters bieden mogelijkheden om een kind op zijn eigen niveau, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier de dingen in het leven te laten ontdekken en zich eigen te maken.

Een aantal kernbegrippen zijn: ritme, verwondering, rust, natuur, muziek, vertrouwen, veiligheid en creativiteit. Ieder kind heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elke ochtend heeft daarom dezelfde opbouw. In vaste volgorde wordt er gezongen, gespeeld, geknutseld, gegeten en (buiten) gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen. Kinderen leren door te spelen, daarmee wordt de creativiteit en de fantasie geprikkeld.

Het ritme van de dag, de week en het jaar vormen een rode draad in de opvang. Activiteiten door de dag/week heen zijn: broodjes bakken, muziekles, schilderen, tekenen, boetseren, verkleden, vrij spelen, verhalen en natuurlijk elke dag buitenspelen. Het jaarritme berust op de seizoenen en de jaarfeesten.

Door het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken maken de kinderen spelenderwijs kennis met taal. Tijdens het brood bakken, helpen met opruimen of afstoffen, spelen met de poppen of de boerderij wordt het ‘echte’ leven beleefd. Zo ontstaat er een sociale situatie waarin kinderen voorbeelden kunnen opdoen en naspelen. Hierdoor leren de kinderen over het leven van alle dag; cultuur, normen en waarden.

De dagelijkse vaste eet- speel- en slaapmomenten worden duidelijk afgebakend door rituelen en/of liedjes. Ons eten is volledig biologisch en suikervrij.

Het complete pedagogische beleid ligt ter inzage op de opvang.

 

MEDEWERKERS en VACATURES

De dagelijkse opvang wordt verzorgd door een team van (zo veel mogelijk) vaste leidsters. De leidsters hebben een gerichte opleiding gevolgd op minimaal MBO-niveau. De directie en leidinggevenden zijn in het bezit van minimaal een HBO-diploma of hebben een gelijkwaardig niveau verkregen door werkervaring en opleiding.

Allen zijn bekend met de antroposofische pedagogiek of hebben aangegeven zich te willen verdiepen in deze filosofie.

De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de deskundigheid en de beroepshouding die leidsters en directie te bieden hebben. Gegeven een aantal randvoorwaarden, bepalen zij in hun dagelijkse contacten met kinderen en ouders de werkwijze binnen de opvang.

De dagelijkse leiding ligt in handen van Yeter Sahbaz en Dorine Hupkens. Er is vier dagen iemand van de leiding aanwezig en er zijn een aantal pedagogisch medewerkers leidsters+; zij hebben een aantal extra taken om de praktische kant van de opvang goed te laten verlopen en hebben het overzicht op de groep.

Daarnaast werken wij graag met stagiaires voor wat extra handen en aandacht voor de kinderen. We werken met BOL stagiaires. Zij werken 2 dagen in de week en zijn in eerste instantie ‘boventallig’. Als zij hun tweede jaar hebben voltooid mogen ze in bepaalde periodes als leidster ingezet worden. We houden hierin de regels van de CAO Kinderopvang aan.

We werken niet met uitzendkrachten, we hebben één of twee vaste invalkrachten. In geval van vakantie en/of ziekte kunnen we op deze manier de wisselingen beperken en de inval intern oplossen.

VACATURES

Wij zijn op zoek naar een invalskracht voor minimaal 16-24 uur per week op de peutergroep met uitzicht op een vaste baan. Heb je affiniteit met de antroposofie neem dan contact met ons op via: mail@kinderopvangdevlieger.nl

Yeter SahbazYeter Sahbaz - Kinderopvang De Vlieger

Eigenaar/houder
Mijn naam is Yeter Sahbaz.
Ik ben opgeleid als pedagoog. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man en onze drie kinderen in Amsterdam. Ik heb in 2009-2014 een eigen kinderopvang opgericht en met veel plezier gewerkt. Na ongeveer 3 jaar er tussenuit te zijn geweest, heb ik gemerkt dat ik het contact met de kinderen, ouders en collega’s erg miste. Per half november 2017 heb ik kinderopvang de Vlieger overgenomen.
Antroposofie is een visie waarin ik me helemaal thuis voel. Kinderen horen naar mijn idee kind te kunnen zijn en spelenderwijs, op hun eigen tempo de ontwikkelingsfasen te doorlopen en het leven te ontdekken. Ik kan me helemaal vinden in het concept om kinderen een natuurlijke, veilige en huiselijke omgeving te bieden. We zien ons hierin als mede opvoeders, als een verlengstuk van hun eigen ouders/verzorgers.

Dorine HupkensDorine Hupkens - Kinderopvang De Vlieger

Leidinggevende
Mijn naam is Dorine Hupkens, ik ben geboren en getogen in Amsterdam en ik woon er nog steeds met mijn zoon en mijn man.  Ik ben sinds juni 2019 werkzaam als leidinggevende bij Kinderopvang de Vlieger.

Ik heb met verschillende pedagogische stromingen gewerkt en nu is de antroposofie op mijn pad gekomen. Ik heb gemerkt dat ik een natuurlijke affiniteit heb met de antroposofie, deels omdat ik persoonlijk veel aandacht heb voor de natuur in al haar facetten en de seizoenen die daarbij horen, maar vooral omdat de antroposofie het authentieke kind de vrijheid biedt zichzelf te kunnen zijn en zich daardoor te kunnen ontwikkelen op zijn of haar manier in zijn of haar eigen tempo. Daarbij vind ik de uitspraak 'worden wie je bent' erg mooi en treffend.  Op de Vlieger houd ik mij onder andere bezig met het antroposofische beleid en de implementatie daarvan. Verder zult u mij ontmoeten bij het intake-gesprek en ben ik regelmatig op de groepen te vinden. Als team willen wij er met zijn allen zorg voor dragen dat  de Vlieger een plek is waar de kinderen zich thuis kunnen voelen, in een huiselijke en liefdevolle omgeving.

 

REVIEWS

"Mijn dochter kwam als kleine baby al 3 dagen per week bij de Vlieger en nu gaat ze bijna naar school... wat zal ik iedereen missen! En alle liedjes die ik van mijn dochter leerde. En alle leuke kunstwerkjes die mee naar huis kwamen. En alle lieve leidsters die achterop de fiets genoemd werden. Wie weet is ze over 10 jaar nog steeds vriendinnen met alle leuke meisjes op de creche... Wat is het hard gegaan de afgelopen 4 jaar. En wat hebben we het fijn gehad bij de Vlieger! Zoveel individuele aandacht voor mijn dochter, elke dag bij het ophalen iets liefs gehoord over mijn kind en de antroposofische aanpak ervoer ik als een warm bad. Ik kan deze creche aan iedereen aanraden en dat zal ik ook zeker blijven doen."
Frédérique

"Wij zijn heel blij met De Vlieger, en onze zoon en dochter ook! Wat ons aanspreekt is de kleinschaligheid en een pedagogische visie van 'hoofd, hart en handen', met een duidelijke focus op de natuur en het verloop van de seizoenen. Er heerst een rustige, aangename sfeer en de leidsters hebben veel positieve aandacht voor de kinderen. Omdat er weinig verloop is in het personeelsbestand staat er altijd een vaste leidster op de groep, wat zowel voor de kinderen als de ouders een prettige herkenbaarheid geeft. Pluspunt is ook de grote achtertuin, waardoor er elke dag buiten gespeeld wordt. Kortom: een topcrèche!"
Kees.

 

"Wij zijn ontzettend blij met de Vlieger. Hier bestaat het pedagogisch beleid niet alleen in woorden op papier, maar wordt het ook echt in de praktijk nageleefd. Veel warmte, echte aandacht voor je kind en huiselijk is hier ook echt huiselijk. Daarnaast veel ruimte voor dans en muziek, knutselen en andere activiteiten. Ik ben ook elke keer weer verbaasd over de rust op de groep. En ze hebben hier een neusje voor goede leidsters! "
Andrea.

"Onze ervaring met de Vlieger is heel positief en we zijn blij dat we deze fijne plek hebben gevonden. We zien dat de leidsters goed naar de kinderen kijken en de juiste aandacht geven binnen een prettige dagstructuur. De huiselijke sfeer en de vaste groep leidsters maken de Vlieger tot een vertrouwde plek, waar onze kinderen graag naartoe gaan. We zien dat de creativiteit erg wordt gestimuleerd, met name ook met muziek, wat voor ons belangrijk is. Er wordt op een mooie manier stilgestaan bij de seizoenen en het is inspirerend om daar thuis mee door te gaan."
Eva

 

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 7:30-18:30 uur

We zijn in 2021 gesloten op:                                                                           

 
Kerstsluiting: 24-12-2021 tot en met 01-01-2022

 

Andere activiteiten:

Open Avond: donderdag 20 januari 2022 van 18.30-20.00

11 november Sint Maarten
5 december Sinterklaasviering
23 december Kerstviering

Data onder voorbehoud

 

TARIEVEN

 

Tarieven per 1 januari 2021
Aantal openingsdagen in 2021: 249
Wij hanteren een vast uurtarief van 9,47 euro

Maandprijzen

5 dagen opvang = 9,47 euro per uur (228,25 uur pm) in totaal 2.161,53 euro per maand
4 dagen opvang = 9, 47 euro per uur (182,60 uur pm) in totaal 1.729,22 euro per maand
3 dagen opvang = 9, 47 euro per uur (136,95 uur pm) in totaal 1.296,92 euro per maand
2 dagen opvang = 9,47 euro per uur (91,30 uur pm) in totaal 864,61 euro per maand
1 dag opvang = 9, 47 euro per uur (45,65 uur pm) in totaal 432,31 euro per maand
 

AANMELDEN

Indien u uw kind graag wil aanmelden voor onze kinderopvang kunt u het beste contact met ons opnemen voor het inplannen van een bezichtiging of rondleiding.

Nadat u langs bent geweest voor een bezichtiging, kunt u aangeven of u uw kind op onze wachtlijst wil plaatsen.

Meer info: mail@kinderopvangdevlieger.nl
of 020-6708222

 

CONTACT

Kinderopvang De Vlieger B.V.
Ceintuurbaan 187 H
1073 EK Amsterdam
020-6708222
mail@kinderopvangdevlieger.nl
KvK 63475707
LRKP 201527157